Välkommen till fotosidan Bunksjön

 

Bunksjön vid "stenudden"

Bunksjön vid den östra sidan som består av stenbotten. Här är det lämpligt att använda vadarstövlar eller vadarbyxor för att kunna vada ut en bit.


Bunksjön nordöstra delen

Bunksjön den nordöstra delen. Här övergår den fasta marken till sank myrmark och stenbottenen till att vara mer dybotten .


Bunksjön sydvästra delen

Hela västra delen av Bunksjöns område består av ganska sank myrmark med dybotten i sjön.


Bunksjööring 1,8 kg

Här är en bunksjööring på 1,8 kg som tagits på spinn.


Bunksjööring 2,0 kg

Här är en Bunksjööring på 2,0 kg som tagits på mask.


Bunksjööring på 2,9 kg

Här är en Bunksjööring på 2,9 kg som tagits på mask.


Bunksjöröding på 1,6 kg

Här är en Bunksjöröding på 1,6 kg som tagits på spinn.


Bunksjöröding på 1,4 kg

Här är en Bunksjöröding på 1,4 kg som tagits på mask.


Bunksjööring på 2,9kg

Här är en Bunksjööring på 2,9 kg som tagits på mask.