Välkommen till fotosidan Borgafjäll

 

 

Borgafjälls hotell

Borgafjälls hotell med dess karakteristiska utseende. Hotellet är ritat av den kände arkitekten Ralph Erskin.


Borgahällan med Borgasjön

Borgahällan med den karakteristiska profilen och med Borgasjön i förgrunden.


Borgahällan med Borgadammen

Borgahällan med Borgadammen där vattnet i Borgasjön rinner vidare ut genom Saxån.


Borgahällan med bäckravinen

Borgahällan med bäckravinen där gångstigen upp mot Borgahällan går.


Borgahällan med bäckravinen och Borgasjön

Bäckravinen där vi nu med stor möda har tagit oss en bit upp längs den mycket branta stigen.


Borgahällan med bäcken som rinner i bäckravinen och ned i Borgasjön

Vi har nu tagit oss upp på kalfjället och därmed avverkat den jobbigaste biten på vår vandring upp mot Borgahällan. Vandringen hit upp tog närmare 50 minuter.


Tjärnen från vilket bäcken har sitt utflöde

Vi har nu tagit oss ytterligare en bit upp på kalfjället och ser den tjärn varifrån bäcken har sitt utflöde. Vi ser även Borgasjön och norra Borgafjällen.


Stenpyramider vid Borgahällans kant

Vi är uppe på Borgahällan och möts av stenpyramider vid Borgahällans kant. Tidigare besökare har byggt stenpyramider på Borgahällans topp. Några av dessa står mycket nära det flera hundra meter branta stupet. Höjdskillnaden mellann Borgahällans topp och Borgasjön är nämligen ca 680 meter.


Borgasjön med Borgadammen

Från toppen av Borgahällan ser vi Borgasjön med Borgadammen. Höjdskillnaden mellan Borgahällans topp och Borgasjön är ca 680 meter.


Borgasjön och Borga

Från toppen av Borgahällan ser vi Borgasjön och Borga med dess slalombackar.


Stor-Dabbsjön

Från toppen av Borgahällan ser vi mot sydost Stor-Dabbsjön, Saxvattnet samt några andra sjöar och tjärnar.


Bastunäsklumpen

Från toppen av Borgahällan ser vi mot söder Bastunäsklumpen.


Storvikens lappläger med utsikt mot Borgahällan

Fortsätter man vägen från Borga ytterligare 5-6 km längs Borgasjön, kommer man till en skylt Storvikens lappläger. Därifrån är det ca 1 km gångväg upp till lapplägret, vilket består av en lappkåta samt matförråd.


Storvikens lappläger med matförråd

Detta är en liten byggnad som förr i tiden användes som matförråd.