Välkommen till sidan med Bunksjöstatistik

Här är lite fångststatistik vad det gäller mitt eget fiske i Bunksjön, sedan jag började fiska där 1986. Av denna statistik lär det tydligt framgå att Bunksjön är en "svår" sjö att lära sig att fiska . Dessutom verkar det framgå ganska tydligt att det måste ha varit en "hyfsad" utsättning av fisk i början av 1990-talet med möjlighet till fångst från första till sista fiskedag, men att det senare under 1990-talet och början av 2000-talet har varit mycket dålig utsättning av fisk. Medelvikten av de då fångade fiskarna har i gengäld varit högre. Säsongerna 2012 och 2013 var extremt dåliga med endast 4 respektive 2 fångade fiskar, samtliga rödingar. Då mängden fisk i sjö tydligen nu är nere på en så låg nivå så avslutas fångststatistiken.

Bunksjöstatistik

År

Fiskeperiod Antal Fiskedagar Antal Fiskar Medelvikt Maxvikt
1986 6 juli - 10 augusti 13 12 ----------  
1987 9 juni - 4 augusti 23 18 ----------  
1988 20 juni - 10 augusti 16 11 ----------  
1989 17 juni - 8 augusti 25 10 ----------  
1990 9 juni - 8 augusti 27 36 ----------  
1991 8 juni - 8 augusti 32 73 ----------  
1992 6 juni - 12 augusti 49 141 0,4 kg 2,1 kg
1993 28 maj - 25 augusti 48 59 0,7 kg 1,7 kg
1994 27 maj - 25 augusti 43 17 1,3 kg 1,9 kg
1995 23 juni - 2 augusti 16 9 1,5kg 2,1 kg
1996 17 juni - 6 augusti 18 8 1,5 kg 2,5 kg
1997 30 juni - 9 augusti 15 12 0,6 kg 2,2 kg
1998 28 juni - 5 augusti 16 35 0,9 kg 2,7 kg
1999 11 juli - 30 juli 7 5 1,2 kg 2,0 kg
2000 31 maj - 5 augusti 25 7 1,4 kg 2,6 kg
2001 25 maj - 13 augusti 16 4 0,9 kg 2,7 kg
2002 19 maj - 12 augusti 20 21 0,35 kg 1,0 kg
2003 23 maj - 11 augusti 20 29 0,8 kg 1,2 kg
2004 14 maj - 3 september 26 25 1,04 kg 2,9 kg
2005 28 maj - 8 augusti 18 18 1,0 kg 1,9 kg
2006 25 maj - 13 augusti 17 13 0,98 kg 1,8 kg
2007 20 maj - 14 augusti 27 5 1,24kg 2,0kg
2008 23maj - 15 augusti 22 7 0,68kg 1,05kg
2009 20maj - 26 augusti 20 10 1,05kg 1,9kg
2010 22maj - 4 augusti 10 5 1,6kg 2,9kg
2011 21maj - 27 juli 8 13 1,0kg 1,9kg
2012 26maj - 31 juli 11 4 0,74kg 0,95kg
2013 7 juni - 7 juli 4 2 0,70kg 0,85kg