FISKE INOM OHREDAHKE SAMEBY

Här följer en kort presentation av några av de bästa fiskevattnen.

Dessa vatten har HÄRBERGSDALEN som utgångspunkt. Dit når du med bil från NORRÅKER ca 6,5 mil. Från byn utgår sedan vandringsleder till de olika vattnen. Fiskekort köper du hos Länsstyrelsens återförsäljare.

VÄRJAREN

13 km vandring från Härbergsdalen. Sjön är 1200 ha stor och innehåller både öring och röding. Rödingbeståndet är att betrakta som rikligt.

FRININGEN

11 km vandring från Härbergsdalen. I den 150 ha stora sjön finns både öring och röding. Övernattningsmöjligheter finns i Sielkentjakkstugan, vilken även är utrustad med hjälptelefon. Sjön ligger mycket vackert till vid foten av det 1314 m höga fjället.

SALJAREN, LILL-SALJAREN

Med uppströms belägna flyar, samt den 2,5 km långa ån ned till Friningen. Ligger ca 19 km från Härbergsdalen. Saljaren är 75 ha stor och har både öring och röding. Lill-Saljaren, 12 ha stor, innehåller enbart öring.

Till toppen av sidan

Några övriga vatten där Länsstyrelsens kort gäller:

STOR-JOUDAN samt ån med flyarna ned till renbetesfjällsgränsen i Yttre Långvattnet.

Hit kan man ta sig på många sätt: Paddla kanot från Risede, en mycket vacker tur som tar ungefär en dag (avstånd ca 2 mil). Eller vandra från Hovde (strax nedanför Storsjouten) efter en gammal timmerväg, avstånd till Flyberg 9 km, Stor-Joudan 17 km. För dig som vill kombinera fiske med lite fjällvandring finns alternativet att gå efter led från Blomhöjden, leden går då över Gakkafjället. Avståndet till sjön blir då 17 km. Inom området finns tre vindskydd uppförda. Ån är 10 km lång, sjön 510 ha stor och fisken Du kan få är öring och röding.

TJELIKVATTNEN

Åk till Blomhöjden ca 6 mil från Norråker.Gå leden från Blomhöjden upp mot Gakkafjället. När Du gått ca 4 km, ser Du Tjelikvattnen nere i en dal i östlig riktning. Det är ca 2 km gångväg ned till Tjelikvattnen. Men se upp med att välja rätt väg, annars är det ganska svårforserad terräng . Sjön är ca 95 ha stor och fisken Du kan få är öring.

Bilder från Tjelikvattnen

Till toppen av sidan

GAKKASJÖN OCH GRUBBVATTNET

Åk till Blomhöjden ca 6 mil från Norråker gå leden från Blomhöjden upp mot Gakkafjället. När Du gått ca 4 km, ser Du Gakkasjön väster om dig några hundra meter från leden. Om Du följer Gakkasjön ca 2,5 km väster ut kommer Du till utloppet av sjön. Därifrån har Du några hundra meters gångväg ned till Grubbvattnet. Grubbvattnet är upplåtet för fiske 15/6 - 15/9 och fisken Du kan få är öring. Gakkasjön brukar vara upplåtet för fiske endast 1/8 - 31/8 och fisken Du kan få är öring.

Bilder från Gakkajaure

RÖRVATTNET, SVANAVATTNET MED MELLANLIGGANDE TJÄRNAR SAMT RÖRVATTENÅN NED TILL STORSJOUTEN

Åk till Hovde i södra delen av Storsjouten ca 4 mil från Norråker.Följ led ca 4 km till Svanavattnet. Där kan Du sedan fortsätta leden ytterligarte någon km till Rörvattenån. Sjöarna samt Rörvattenån är ca 215 ha stora och fisken Du kan få är öring och röding.

Till toppen av sidan

SAXVATTNET /BAKSJÖN

Bil Norråker - StorRajan. Stig som följer Handsksjöbäcken mot Saxvattnet. Vackert "fjällnära" vatten med ett rikligt öringbestånd. Gångavstånd från väg ca 8 km. Ett betydligt "gångvänligare" alternativ skulle kunna vara följande alternativ: Åk bil mot Borgafjäll. På vägen mellan Risbäck och Borgafjäll tag bilväg mot Dabbnäs ca 8 km. Vid Dabbnäs, tag höger och följ Stor-Dabbsjön upp till Seunarselet. Kör över bron vid Seunarselet, och följ Stor-Dabbsjön söder ut. Efter ca 1 km kommer Du till en vägbom. Denna vägbom kan bara låsas upp av SCA-tjänstemän, som har fisketillstånd i den norra delen av sjön, där de även får lägga nät. Några tänkbara alternativ att fortsätta sin transport från denna vägbom till vägs ände ca 10 km, vore kanske via cykel, eller något annat transportfordon. Hur som helst efter några km tag höger. Därefter blir det uppförsbacke till vägs ände. När man lyckats ta sig till vägs ände, kan det kanske vara dags för en liten paus. När man pustat ut är det sedan ca 2,5 "lättgångna" km till norra änden av sjön. En liten del av den norra delen av sjön är som sagt vad reserverad för SCA-tjänstemän. Men fortsätt bara en bit söder om denna gräns, så kommer du med stor sannolikhet att få fisk så att Du blir nöjd. När fisket fungerar riktigt bra och Du träffar på ett fiskstim, kan Du få rejält med fisk som kan nappa under flera timmar, även dagtid. Fisken är oftast i "portionsstorlek". Om bomen vid Seunarselet kunde låsas upp för allmänheten, kunde Saxvattnet vara ett bra alternativ även för barnfamiljer att prova på ett riktigt bra "fjällnära" fiskevatten. Saxvattnet och Baksjön är ca 500 ha och Du kan få öring.

Bilder från Saxvattnet

Till toppen av sidan

GUOUTELISJAURE/HÄBBERSTJÄRNEN

För att ta sig till Guoutelisjaure som ligger precis nedanför Bastunäsklumpen på kalfjället 800 m över havet kan man åka bil Norråker-Inviken. Därifrån finns det möjlighet att följa en led via Gammbodflon och Ryssdalen och vidare upp till Guoutelisjaure. Gångvägen är ca 9 - 10 km, och tar väl 2,5-3 timmar. Ett annat alternativ kan vara att man fortsätter bilfärden och tar av åt höger på en skogsbilväg ca 2 km innan man kommer till Sjoutnäset. Man kör denna skogsbilväg så långt det går att komma. Därefter skulle man kunna ta ut kompassriktning och gå upp genonom Bäverdalen. Väljer man detta alternativ måste man ta sig genom björksly med en ganska kraftig stigning dessutom. Men går man denna sträcka kan man också provfiska i Häbberstjärnen som man har inom synhåll när man kommer upp på kalfjället. Gångvägen för detta alternativ är kortare, men man får en kraftigare stigning i början av sin vandring. När man kommit upp till Guotelisjaure hittar man lämplig plats för tältning vid den södöstra delen av sjön där den har sitt utlopp. Fisken man brukar få på mask och spinn är öring i storlek 2-5 hg. Fiske med mask och flöte verkar fungera ganska bra när det blåser lite "lagom" så att masken rör sig och lockar till hugg. Blåser det däremot mer så verkar fisken gå djupare, och bottenmete fungerar då bättre. Är däremot vädret vackert och varmt, så är det som på så många andra ställen vid sådan väderlek tämligen hopplöst att få någon fisk.

Bilder från Guoutelisjaure

Till toppen av sidan

VALVTJÄRNEN

Om du skall fiska i Valvtjärnen, finns det ett par olika vägar att ta sig dit. Du kan åka bil från Norråker upp mot Storsjouten. Några km norrr om Nyhem och innan du kommer till Inviken, tag en skogsbilväg åt höger. Du kommer då till Nåsjös norra ände om du fortsätter ett antal km. Men parkera i stället bilen när skogsbilvägen viker av mot sydost. Tag ut kompassriktning mot nordost. Det är nu ca 3 km fågelvägen till Valvtjärnens södra del. Det kan vara klippblocksterräng i början av vandringen. En annan variant att ta sig till Valvtjärnen är denna: Fortsätt köra vägen till Inviken. När du kört över en liten bro, tag av till höger på en skogsbilväg. Kör denna skogsbilväg tills den grenar sig. Då tar du höger och kör denna till vägs ände. Där tar du ut kompassriktning i östlig riktning. Avståndet till Valvtjärnen är även här ca 3 km fågelvägen, och du får starta med att gå ca 500 m över ett kalhygge. Gångtiden fram till den norra änden av sjön är ca 1 timme. Valvtjärnen är en fiskrik tjärn. Detta märks när det är lugnt. Det vakar då över hela tjänen. Fisken som man får är öring i "portionsstorlek" ca 2-3 hg. Men även större fisk på 5-8 hg kan fås ibland.

Bilder från Valvtjärnen

STORSJOUTEN

Ligger visserligen inom Frostvikens mellersta sameby, men här krävs ett särskilt fiskekort som Du köper i Norråker eller vid sjön. Storsjouten ligger efter vägen NORRÅKER - HÄRBERGSDALEN. En stor sjö, 2800 ha, med ett gott bestånd av röding. Öringen kommer också alltmer så det är väl värt att ägna någon dag där. Eftersom sjön ligger alldeles intill vägen passar den även för barnfamiljer.

Till toppen av sidan