Välkommen till fotosidan Härbergsdalen

 

Skyltar som markerar vandrings och skoterleder

Här inte så långt från vägs ände står denna skylt som markerar vandrings- och skoterleder. Du kan tex vandra till Blomhöjden, Värjaren, eller via Friningen och Saljaren till Ankarede.


Vägs ände Härbergsdalen

Här vid vägs ände kan du fortsätta din vandring upp längs Övre Härbergsvattnet och vidare upp mot Friningen.


Nedre Härbergsvattnet

Nedre Härbergsvattnet med Uredakkefjällen i bakgrunden.


Skolkåta

I dåvarande höst- och vårvistet Härbergsdalen (Nooara), Ohredahke sameby, hölls under åren 1914-1935 sommarskola för samebarn från Frostviken. Barnens föräldrar vistades med renarna högre upp i fjällen under sommaren. Sommarskolan utgjordes av en skolkåta, hushållskåta, sovkåta, lärarinnekåta, två härbren och jordkällare.

Platsen för sommarskolan var 1997 alldeles igenvuxen, och av kåtorna fanns bara rester kvar. Sedan dess har samebyn röjt fram platsen, rustat upp skolkåtan och satt upp informationstavlor. När man vandrat några hundra meter längs stigen mot Övre Härbergsvattnet finner man den restaurerade lärarinnekåtan och denna restaurerade skolkåta.


Övre Härbergsvattnet

Efter ytterligare några hundra meters vandring är vi vid Övre Härbergsvattnets södra strand. Vi kan se Silkentjakke och Uredakkefjällen i fjärran.


Ån mellan Övre och Nedre Härbergsvattnet

Vid södra änden av Övre Härbergsvattnet är det en kort strömsträcka ned till Nedre Härbergsvattnet. Här kan man bekvämt ta sig över ån och vandra vidare mot tex Blomhöjden, Silkentjakke och Ankarede.


Nedre Härbergsvattnet med fjället Ertseke

Nedre Härbergsvattnet med fjället Ertseke. Följer man vandringsleden via fjället Ertseke kommer man via Gransjön vidare till Blomhöjden.


 

Sjoutnäset kapell

På vägen upp mot Härbergsvattnet ligger byn Sjoutnäset . På platsen uppfördes ett äldre kapell redan på 1860-talet. Arkitekten Gustaf Lindgren upprättade 1916 ritningar för ett nytt kapell för Sjougdnäs kapellförsamling inom Frostvikens pastorat, vilket invigdes 1919 och rymmer 225 personer. År 1934 renoverades kapellet och fick samtidigt dekoration av konstnären Paul Jonze från Frösön. Numera används det i huvudsak vid den så kallade Sjoutnäsmässan första helgen i juli.


Interiör Sjoutnäset kapell

Interiören från Sjoutnäsets kapell.